לשכת המועצה הדתית והרבנות

הרב אלעזר אלבז שליט"א - רב העיר

שעות קבלת קהל:
ימים א' ,ד'  17:00-19:00
טל : 054-8455540

יו''ר המועצה הדתית מר יעקב רייכר

שעות קבלת קהל - מזכירות

יצחק לאה -מנהלת מחלקה  ימים א' - ה'  8:30-13:00 
                                             ימים א' ,ד'  17:00-19:00 

ציפי מלייב - מזכירה
טל: 03-5321211
פקס: 03-5321419
מייל : m-datit@bezeqint.net


                                               

 
יצירת קשר: רחוב רמב"ם 34 ,גבעת שמואל
טלפון: 03-5321211 מייל: m-datit@bezeqint.net
שעות קבלת קהל
ימים ג', ה' בין השעות 13:00- 9:30
ימים א', ד' בין השעות 17:00-19:00
שעות קבלת קהל לרב העיר הרב אלעזר אלבז
ימים א' ד' בין השעות 17:00-19:00